Szanse frankowiczów – jakie orzecznictwo sądów pozwala mieć nadzieję na wygraną z bankiem?

0
1110
Szanse frankowiczów

Zaciągnąłeś kredyt indeksowany lub denominowany do CHF? Na szczęście dzisiaj już wiadomo, że roszczenia wielu frankowiczów nie są bezzasadne, a oni sami mogą liczyć na wsparcie adwokatów w sprawach sądowych przeciwko bankom. Co jest podstawą do wydania korzystnej dla pozywającego decyzji? Przyjrzyjmy się orzecznictwom TSUE oraz SN.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

W dniu 3 października 2019 roku zapadł wyrok, który zmienił sposób patrzenia na kredyty w CHF i dał nadzieję frankowiczom na wyprostowanie ich sytuacji. Chodzi o sprawę o sygnaturze C-260/18, znaną też jako sprawę państwa Dziubak. TSUE w wyjaśnieniu do swojej decyzji podkreśliło, że w stosunku do kredytobiorców zaszły niedozwolone praktyki. Wskazuje też na luki, czyli brak dopełnienia przez sądy krajowe obowiązków wynikających z ustaw. Jednym z nadużyć okazało się także uzupełnienie treści umowy kredytu powiązanego z kursem CHF. Tym, co jeszcze wzbudziło wątpliwości było podtrzymywanie ważności umowy a pominięcie mechanizmu indeksacji uznanego za odfrankowanie. Uwaga – nie jest to jedyna tego typu sprawa. Podobne wyroki zapadają częściej.

Podobne stanowisko przyjął Sąd Najwyższy, wydając tożsame oświadczenie 11. grudnia 2019 roku. Co to oznacza dla osób, które mają kredyt we frankach? Że również ich umowy bankowe mogą okazać się nieważne, jeśli np. umowy powiązane z kursami obcych walut zawierają zapisy abuzywne w zakresie dowolnego kształtowania tabel kursowych stosowanych przez banki.

Pomoc prawna w sprawach przeciwko bankom

Oczywiście sam kredytobiorca zazwyczaj nie jest w stanie ustalić, czy dane orzecznictwo ma zastosowanie także w jego sytuacji. Jednak widząc, że jest szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku i unieważnienie umowy lub osiągniecie innego rodzaju porozumienia, powinien on zasięgnąć porady prawnika, który specjalizuje się w kredytach denominowanych.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

W przypadku polskich sądów zapadały różne, nie zawsze korzystne dla kredytobiorców wyroki. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozwiała uchwała Sądu Najwyższego. W dniu 16. lutego 2021 po analizach ustalono, że unieważnienie umowy kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich powinno dotyczyć kwoty nadpłaconej, czyli rat, których saldo przewyższało kwotę udzielonego kredytu. Jest to tzw. teoria salda. W przypadku zastosowania teorii dwóch kondykcji i stwierdzenia nieważności umowy, kredytobiorca reprezentowany przez prawnika może dochodzić zwrotu wszystkich świadczeń, które uiścił.

Na co mogą liczyć frankowicze?

W tym orzecznictwie chodzi o możliwość uzyskania zwrotu wszystkich środków pieniężnych, ponieważ uznaje się je za nie należne bankowi. Decyzja wydana przez Sąd Najwyższy może uchodzić za przełomową i dawać nadzieję na zasadność stosowania teorii dwóch kondykcji w innych sprawach tego typu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here