Linie kredytowe BOŚ przeznaczone dla samorządów i sektora MSP

0
904

Firmy z sektora MSP, spółki komunalne i jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o nowy kredyt na inwestycje infrastrukturalne i wspierające ochronę środowiska w BOŚ Banku. Do jego oferty trafiła czwarta już linia kredytowa z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – tym razem na kwotę 75 mln euro.

8 lutego 2012 r. BOŚ Bank zawarł kolejną umowę linii kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). To już z kolei czwarta linia EBI, przeznaczona na długoterminowe finansowanie projektów związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury oraz ochroną środowiska podmiotów sektora finansów publicznych oraz inwestycji realizowanych przez sektor mikro, małych i średnich firm. Najnowsze porozumienie to efekt zainteresowania klientów Banku wcześniejszymi produktami przygotowanymi wspólnie z EBI.

W ramach umowy bank po raz trzeci bierze udział we wspieranym przez Komisję Europejską Programie Municipal Finance Facility (Instrumencie Finansowania Komunalnego), w ramach którego finansowane będą inwestycje mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców małych i średnich gmin oraz inwestycje infrastrukturalne realizowane przez spółki komunalne o wartości do 5 mln EUR z min. 4-letnim okresem finansowania.

Linia EBI wydaje się być szczególnie atrakcyjna dla sektora MSP, który może pozyskać długoterminowe finansowanie aż do 85 proc. kosztów inwestycji netto m.in. na zakup maszyn i urządzeń lub budowę, remont, modernizację lub zakup budynków bezpośrednio powiązanych z projektem. W ramach EBI finansowane będą również inwestycje proekologiczne MSP, związane np. z modernizacją źródeł ciepła czy ociepleniem budynków. Minimalna wartość projektu to 40 tys. EUR.

– Konkretną korzyścią dla przyszłego kredytobiorcy z linii EBI, zarówno z sektora MSP, jak i podmiotów finansów publicznych jest niższy koszt finansowania. Bank pozyskujący finansowanie od EBI zobowiązuje się w umowie do niższej ceny kredytu, tzw. finansowej korzyści – mówi Małgorzata Kowalczuk z Departamentu Instytucji Finansowych w BOŚ Banku.

Kredyty pozyskane z nowej linii kredytowej EBI mogą też finansować projekty realizowane i współfinansowane środkami Unii Europejskiej, w tym projekty finansowane w ramach Inicjatywy JESSICA. Program ten pozwala na wykorzystywanie funduszy unijnych w systemie zwrotnym, wspierając inwestycje na obszarach miejskich. BOŚ Bank jest instytucją wdrażającą Inicjatywę JESSICA w trzech województwach: zachodniopomorskim (poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym), pomorskim (poza Trójmiastem oraz Słupskiem) i śląskim.

Środki z linii EBI, Bank zamierza uruchomić jeszcze w I kwartale 2012r.

BOŚ oferuje obecnie dwie inne zagraniczne linie przeznaczone na ochronę środowiska. Jedną z nich jest Kredyt z Klimatem, przygotowany we współpracy z niemieckim KfW Bankengruppe. To długoterminowe finansowanie zmierzające do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Kredyt z Klimatem w ofercie BOŚ Banku dostępny jest w ramach dwóch programów: Programu Modernizacji Kotłów oraz Programu Efektywności Energetycznej w Budynkach. Środki z kredytu pozwalają sfinansować aż do 85 proc. wartości kredytowanego przedsięwzięcia.
 
BOŚ Bank posiada też w swojej ofercie środki z linii kredytowej Nordyckiego Banku Inwestycyjnego (NIB), które przeznaczone są na długoterminowe finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę środowiska naturalnego. Oferta dotyczy trzech strategicznych sektorów: ochrony powietrza, ochrony wód i gospodarki odpadami. Maksymalny udział NIB w finansowaniu przedsięwzięcia wynosi 50 proc.

źródło: BOŚ