Dlaczego warto dbać o dobrą historię kredytową?

0
1112

W społeczeństwie wciąż pokutuje przekonanie, że pożyczanie pieniędzy wiąże się wyłącznie z problemami. Rozsądne wspieranie się kapitałem z zewnątrz ma jednak wiele istotnych zalet.

 

Podstawą do pożyczania pieniędzy jest, oprócz stałego źródła dochodów i dobrej zdolności kredytowej, także wiarygodna historia kredytowa. Bez spełnienia wszystkich powyższych warunków raczej nie możemy myśleć o zaciąganiu nowych zobowiązań finansowych. Zaniedbania w tej sferze mogą rodzić długoletnie i istotne zagrożenia zarówno dla nas samych, jak i członków naszej rodziny.

Zdolność kredytowa…

Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, z późn. zm.) przez zdolność kredytową należy rozumieć zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Do najważniejszych czynników wpływających na „jakość” tego parametru zalicza się m.in. wysokość dochodów potencjalnego kredytobiorcy, ich źródła i systematyczność, historię kredytobiorcy, aktualne obciążenia i zobowiązania kredytowe kredytobiorcy, rodzaj oraz wysokość kredytu, okres kredytowania, rodzaj rat (równe lub malejące), wiek kredytobiorcy, liczbę osób w gospodarstwie domowym, wysokość wkładu własnego, dodatkowe zabezpieczenia.

Koszt nowej pożyczki lub kredytu ma swoją określoną wartość, którą możemy ją precyzyjnie wyliczyć np. z wykorzystaniem praktycznych narzędzi. Tę nową wartość zobowiązania zawsze powinniśmy zestawiać z naszymi dotychczasowymi obciążeniami finansowymi. To one mają kluczowy wpływ na naszą zdolność kredytową. Ale nie tylko ten parametr jest ważny.

…i historia kredytobiorcy

Wśród wskazanych wyżej czynników wpływających na zdolność kredytową największe znaczenie ma dotychczasowa historia kredytobiorcy. Cóż po wysokich dochodach kredytobiorcy czy pokaźnym majątku, jeśli dotychczas spłacał on swoje zobowiązania nieterminowo? Informacje dotyczące zadłużenia i historii spłat sprawdzane są w dostępnych rejestrach (np. www.bik.pl) i stają się podstawą do budowania zaufania pomiędzy stronami

„Do banku z reguły idziemy po większe kwoty, które pożyczamy na dłuższy okres, czasami nawet kilka lat. Jeżeli chcemy kupić samochód, czy wykonać duży remont, najodpowiedniejszy będzie kredyt bankowy. Procedury przyznawania różnią się miedzy bankami, ale potencjalny kredytobiorca musi na pewno sprostać wymogom formalnym, a jego wiarygodność musi zostać sprawdzona w Biurze Informacji Kredytowej. W sytuacji, kiedy interesuje nas niższa kwota – nieprzekraczająca kilku tysięcy złotych – zapewne najlepszym źródłem takiej pożyczki będzie firma pożyczkowa. Najlepiej decydować się na duże, stabilne firmy o ustalonej renomie na rynku. Tu możemy liczyć na mniej formalność, co nie oznacza, ze nie będzie sprawdzani pod kątem oceny zdolności kredytowej. Podstawą odpowiedzialnego pożyczania jest bowiem właściwe dostosowania raty pożyczki do możliwości domowego budżetu” – przekonuje Agnieszka Kłos odpowiedzialna za pion finansowy w Provident Polska.

Kredytobiorca posiadający dobrą historię kredytową zdecydowanie łatwiej otrzyma kredyt. Pożyczkodawca chętniej zgodzi się pożyczyć mu również wyższą kwotę. Warto zatem mieć to na uwadze, zanim podejmiemy rozmowy z pożyczkodawcą.