1,8 mln wydanych pozytywnych decyzji kredytowych w I kwartale 2012 roku

0
1658

W I kwartale 2012 roku liczba raportów udostępnionych bankom przez Biuro Informacji Kredytowej wzrosła o 5,3 proc. rok do roku i przekroczyła 7,6 mln. Ponad 3,5 miliona to raporty monitorujące, co oznacza, że ich liczba udostępniania bankom wzrosła aż o 25,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

Liczba raportów BIK udostępnionych w I kwartale 2012 r. jest o ponad 385 tys. wyższa w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Wynik ten spowodowany jest szybko rosnącą liczbą raportów monitorujących, których banki pobrały aż o 724 tys. więcej niż przed rokiem (25,6 proc.). Ogólna liczba udostępnionych raportów wzrosła, pomimo 7,5 proc. spadku ilości raportów kredytowych pobieranych przez banki ( było ich o 338 tys. mniej niż w I kwartale 2011 r.)

Według Andrzeja Topińskiego, Głównego Ekonomisty Biura Informacji Kredytowej spadek ilości pobieranych raportów kredytowych pobieranych online wskazuje na spadek ilości nowo udzielanych kredytów. Równocześnie rosnąca w szybkim tempie (aż o jedną czwartą) liczba pobieranych raportów monitorujących oznacza, że banki przywiązują coraz większą wagę do sprawdzania bieżących zobowiązań oraz przewidywania negatywnych tendencji w finansowych zachowaniach kredytobiorców.

– Banki udzieliły w I kwartale 2012 r. około 1,6 mln nowych kredytów konsumpcyjnych, zawarły też około 200 tys. nowych umów na karty kredytowe. Tym samym w I kwartale 2012 roku wydały około 1,8 mln pozytywnych decyzji kredytowych – komentuje Andrzej Topiński. – Tymczasem z Biura Informacji Kredytowej banki pobrały 4,1 mln raportów kredytowych, które przeznaczone są do analizy zdolności kredytowej osób ubiegających się o kredyt. Oznacza to, że co drugi wniosek jest rozpatrywany pozytywnie – zaznacza.

Biuro Informacji Kredytowej udostępniło również w I kwartale 4,72 mln ocen scoringowych klientów banków (spadek rok do roku aż o 13,5 proc.). Ocena scoringowa polega na porównaniu charakterystyki danego klienta z charakterystyką klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im większa liczba punktów, tym większe są szanse klienta na otrzymanie dobrych warunków kredytu.

źródło: BIK