Średnie oprocentowanie lokat w dół. Czy lokaty bankowe będą mniej zyskowne?

0
1989

Jeszcze przed decyzją o obniżeniu stóp procentowych, część banków zdecydowała się obniżyć oprocentowanie lokat. Głównie decyzja ta jest spowodowana spadkiem stawki WIBOR pomimo wysokich stóp procentowych. Przypomnijmy, że od lipca WIBOR 3M spadł o 0,43% do poziomu 4,65%. Z kolei stopy procentowe dopiero w tym miesiącu zostały obniżone o 0,25% do 4,5% główna stopa referencyjna.

W październiku obniżyło się przeciętne oprocentowanie lokat

Analizując dane z października, możemy dostrzec, że w przypadku wszystkich terminów zapadalności, obniżyło się średnie oprocentowanie lokat bankowych. Dla lokat zakładanych na 3 miesiące był to najmniejszy spadek. Przeciętne oprocentowanie spadło o 0,03% w październiku. Średnio na lokacie kwartalnej można było dostać 4,78%. Lokaty półroczne również straciły na oprocentowaniu. Przeciętnie, na tych lokatach można było osiągnąć 5,08%. Oznacza to, że w porównaniu z poprzednim miesiącem, średnie oprocentowanie lokat spadło o 0,08%. Lokaty na 12 miesięcy posiadały w październiku przeciętne oprocentowane w wysokości 5,23%. Porównując to, z analizą z wcześniejszego miesiąca, okazuje się, że lokaty roczne straciły najwięcej na oprocentowaniu – 0,19%. Nieco mniejszą obniżkę oprocentowania zanotowały depozyty na 24 miesiące – 0,06%. Lokaty dwuletnie średnio były oprocentowane w październiku na 4,79%. Ogólny spadek oprocentowania depozytów nie jest jeszcze znaczący. Zwłaszcza jeśli zauważy się to, że mocno straciła stopa WIBOR, a obniżenie oprocentowania nastąpiło jeszcze przed posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej. Można stwierdzić, iż jest to dopiero początek procesu obniżania się oprocentowania lokat bankowych.

Liderzy rynku lokat obniżają oprocentowanie

Najlepsze lokaty oferują dużo większe oprocentowanie, niż te średnie, które zostało przeanalizowane. Nawet pomimo tego, że większość znaczących graczy na rynku lokat, obniżyło oprocentowanie swoich depozytów. Na taki ruch zdecydowały się m.in.: Meritum Bank, FM Bank, Idea Bank, BGŻ Optima, neoBank a także Santander Bank. Z ofert DB Banku oraz DnB Nord zniknęły za to polisolokaty.

Najlepsze lokaty wciąż gwarantują oprocentowanie powyżej 6%

Spadek przeciętnego oprocentowania nie spowodował zniknięcia z rynku lokat oprocentowanych powyżej 6%. Ofert z takim oprocentowanie wciąż są dostępne i to w przypadku większości terminów zapadalności. Najwyższe oprocentowanie na rynku lokat oferuje Idea Bank. Jednak należy zaznaczyć, że jest to lokata na 1 miesiąc. Idea Bank proponuje swoim klientom depozyt z oprocentowanie na 7,5%. Z kolei najlepszą lokatę na kwartał można założyć w Meritum Bank. Osoby decydujące się na lokatę w Meritum mogą liczyć na oprocentowanie w wysokości 6,75%. W kategorii lokat na 6 miesięcy, najlepsze lokaty posiadał Alior Sync, który oferował swoimi klientom depozyt na 6,5%. Natomiast największe oprocentowanie spośród lokat na 12 miesięcy oferował Santander Consumer Bank – 6,7%.

Lokaty długoterminowe remedium na obniżające się oprocentowanie

Należy zaznaczyć, że w obliczu zbliżających się zmian stóp procentowych warto wykorzystać obecną sytuacje na rynku lokat i założyć depozyt na dłuższy termin. W tej chwili lokaty długoterminowe pozostają wciąż atrakcyjnie oprocentowane. Zagwarantuje to większe zyski, niż w przypadku jeśli założylibyśmy lokatę po nowym roku. Specjaliści przewidują, że RPP będzie chciało obniżyć stopy procentowe w sumie o 1% do końca drugiego kwartału 2013 r. Do tego czasu, oprocentowanie lokat powinno znacząco spaść.